Dansk Dansk English English
Alfa kinetic

Dokumentation

Godkendt til brug af Kystdirektoratet og Farvandsvæsenet
(godkendelses nr. 06 / 02815-26)

Alfa Kinetic viser her resultaterne af de laboratorieforsøg og real-life afprøvninger der er foretaget med strøm pilen.

Se videodokumentation. Rotor-test. RUN 4-0,5ms (FORCE Technology)

Test result from FORCE Technology, Lyngby, Denmark, 05.03.2007

Picture documentation of the Stream Indicator

Leif W. Smitt, M.Sc.  Senior Specialist,
(Naval Architecture) Hydro and Aerodynamic
, FORCE Technology

Produktspecipikationer on request.

Dato: 2007.08.19

Se videodokumentation af real-life test her. Test 1. Test 2.

Der er udført real-life afprøvning af sikkerhedsbøjerne fra den 2007.08.12 til den 2007.08.19 ved Hornbæk Strand og ved Hundested.

Der blev efterfølgende udarbejdet en ”Testrapport”. Denne kan, på henholdsvis dansk og engelsk, i sin helhed fremsendes på opfordring. Rapportens konklusion er følgende:

”Sikkerhedsbøjerne reagerede hensigtsmæssigt, både med hensyn til hastighed og korrekt hældning når testbøjerne var udsat for strømmende vand ved de 2 kyststrækninger, som har indgået i afprøvningen."

"Når bøjerne bruges korrekt, vil de kunne anvendes som information til strandgæster og livreddere om strømhastighed og retning, således at de badende kan tage deres forholdsregler forinden de går ud og bader. Dette skulle således være med til at forebygge de badeulykker, hvor årsagen tilskrives manglende kendskab til de lokale strømforhold”

Dato: 2008.09.01:

Konklusion af field-test sommeren 2008

Overordnet viste dette studie, at Strømbøjen er sikker at bruge og et værdifuldt redskab til at øge badesikkerheden på steder, hvor man ønsker at kende og synliggøre strømforholdene.

Strømbøjen er i stand til at vise strømhastighed og retning af lokale strømme ved badestrande, således at de badende, ved at iagttage Strømbøjen, har mulighed for at blive advaret om pludselige opståede strømme som ved revlehuller eller mere permanente strømme.

Det må antages, at Strømbøjen også vil kunne bruges ved søer, åer, moser eller floder, på steder hvor strømforholdene kan være uforudsigelige, eller blot ønskes synliggjort.

Strømbøjen er således med til at øge badesikkerheden, hvor der er fare for drukneulykker på grund af strømforholdene.